Portalul tablouexecutori.ro este o initiativa privata ce permite identificarea rapida a Executorilor Judecatoresti, in functie de locatie si criteriile dumneavostra. Afla mai multe despre Cookies?

Referitor la anumite afirmații apărute în presă în ultima săptămână referitoare la demararea procedurii de scoatere la licitație publică a imobilului aparținând domnului Dinu Patriciu, situat în Siliştea Snagovului, licitație despre care s-a făcut afirmația că urmează a fi organizată pe data de 23 septembrie 2014, pentru corecta informare a cetățenilor, luând în considerarea că proprietarul imobilului a decedat, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești dorește să facă următoarele precizări:


 

Potrivit dispozițiilor art. 686 din Codul de procedură civilă, referitoare la Interzicerea executării silite, ”(1) Dacă debitorul moare înainte de sesizarea executorului judecătoresc, nicio executare silită nu poate fi pornită, iar dacă moare după ce aceasta a fost pornită, ea nu poate fi continuată cât timp moştenirea nu a fost acceptată de către cei chemaţi la moştenire sau, în lipsă, cât timp nu a fost numit, în condiţiile legii, un curator al succesiunii ori, după caz, un curator special pentru executare, în condiţiile art. 58.

(2) În cazul în care creditorul sau executorul judecătoresc ia cunoştinţă, în orice mod, de faptul că debitorul a decedat, acesta este obligat să solicite de îndată camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie a avut ultimul domiciliu defunctul să facă menţiune în registrul special prevăzut de lege despre începerea executării silite şi să îi elibereze un certificat din care să rezulte dacă moştenirea debitorului a fost sau nu dezbătută, iar în caz afirmativ, care sunt persoanele care au calitatea de moştenitori, precum şi faptul dacă până la acceptarea moştenirii de către cel puţin unul dintre succesibili a fost sau nu numit un curator al succesiunii.

(3) În cazul în care se constată că moştenirea nu a fost dezbătută sau, după caz, acceptată, creditorul sau executorul judecătoresc poate cere camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie a avut ultimul domiciliu defunctul sau, după caz, notarului public deja sesizat întocmirea inventarului succesiuni sau desemnarea unei persoane în acest scop.”

Față de prevederile legale menționate mai sus, licitația va putea fi organizată numai cu respectarea dispozițiilor art. 686 din Codul de procedură civilă.

sursa: Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti din Romania

Pentru a lasa un comentariu va rugam sa va inregistrati

Go to top